tekstowa część logotypu CalanOil

Arctic Marine Health Products

czarno-białe zdjęcie Dr Marcina Pierechod

Twórcą marki CalanOil ® jest Dr Marcin Pierechod, biochemik białek i biolog molekularny z ponad 15-letnim doświadczeniem w środowisku akademickim – z których większość stanowiły badania stosowane. Urodzony w 1978 r. w Olsztynie,  w 2002 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie biologii molekularnej. W 2008 r. zakończył edukację na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku jako doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii. W latach 2009-2020 związany z uniwersytetem w Tromsø, gdzie prowadził badania naukowe w tzw. błękitnej biotechnologii, czyli opracowywaniu nowych komercyjnych metod wykorzystaniu zasobów morskich. Dr Pierechod jest również założycielem platformy Arctic Marine Health Products, gdzie zgłębianą latami wiedzę popartą skrupulatnymi badaniami stosuje w praktyce.

podpis odręczny
Logotyp Arctic Marine Health Products
element graficzny stanowiący połączenie identyfikacji wizualnej marki CalanOil i fotografii krajobrazowej
Logotyp Arctic Marine Health Products

CalanOil © 2023

element graficzny stanowiący połączenie identyfikacji wizualnej marki CalanOil i fotografii krajobrazowej
Logotyp Arctic Marine Health Products

CalanOil © 2023